Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

οικιακή βιοτεχνία

  1. Αρχική
  2. τομείς παραγωγής
  3. δευτερογενής παραγωγή
  4. βιοτεχνία
  5. οικιακή βιοτεχνία
οικιακή βιοτεχνία
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001