Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

βιομηχανία ειδών ένδυσης και υπόδυσης

  1. Αρχική
  2. τομείς παραγωγής
  3. δευτερογενής παραγωγή
  4. βιομηχανικοί κλάδοι
  5. βιομηχανία ειδών ένδυσης και υπόδυσης
βιομηχανία ειδών ένδυσης και υπόδυσης
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001