Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

βιομηχανία χαρτιού και ειδών από χαρτί

  1. Αρχική
  2. τομείς παραγωγής
  3. δευτερογενής παραγωγή
  4. βιομηχανικοί κλάδοι
  5. βιομηχανία χαρτιού και ειδών από χαρτί
βιομηχανία χαρτιού και ειδών από χαρτί
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001