Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

βιομηχανία επίπλων και ειδών επίπλωσης

  1. Αρχική
  2. τομείς παραγωγής
  3. δευτερογενής παραγωγή
  4. βιομηχανικοί κλάδοι
  5. βιομηχανία επίπλων και ειδών επίπλωσης
βιομηχανία επίπλων και ειδών επίπλωσης
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001