Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

μονοφυσιτισμός

  1. Αρχική
  2. χριστιανικές αιρέσεις
  3. χριστολογικές αιρέσεις
  4. μονοφυσιτισμός
μονοφυσιτισμός
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001