Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

πρεσβυτεριανοί

  1. Αρχική
  2. θρησκείες
  3. μονοθεϊστικές θρησκείες
  4. χριστιανισμός
  5. προτεσταντισμός
  6. προτεσταντικές κοινότητες
  7. πρεσβυτεριανοί
πρεσβυτεριανοί
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001