Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

πατρική εξουσία

  1. Αρχική
  2. γονική εξουσία
  3. πατρική εξουσία
πατρική εξουσία
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001