Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

δημογραφική πολιτική

  1. Αρχική
  2. πολιτικές
  3. πληθυσμιακή πολιτική
  4. δημογραφική πολιτική
δημογραφική πολιτική
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001