Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

κατάρρευση του Ανατολικού Μπλοκ

  1. Αρχική
  2. Παγκόσμια Ιστορία
  3. Ιστορία της Ευρώπης
  4. κατάρρευση του Ανατολικού Μπλοκ
κατάρρευση του Ανατολικού Μπλοκ
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001