Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

πτώση του τείχους του Βερολίνου

  1. Αρχική
  2. Παγκόσμια Ιστορία
  3. Ιστορία της Ευρώπης
  4. πτώση του τείχους του Βερολίνου
πτώση του τείχους του Βερολίνου
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001