Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

εμφύλιος πόλεμος στη Γιουγκοσλαβία

  1. Αρχική
  2. Παγκόσμια Ιστορία
  3. Ιστορία της Ευρώπης
  4. εμφύλιος πόλεμος στη Γιουγκοσλαβία
εμφύλιος πόλεμος στη Γιουγκοσλαβία
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001