Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

πόλη κράτος

  1. Αρχική
  2. Παγκόσμια Ιστορία
  3. Ιστορία της Ευρώπης
  4. Ελληνική Ιστορία
  5. Αρχαία Ελληνική Ιστορία
  6. αρχαϊκή εποχή
  7. κυρίως αρχαϊκή εποχή
  8. πόλη κράτος
πόλη κράτος
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001