Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

μάχη των Πλαταιών

  1. Αρχική
  2. Παγκόσμια Ιστορία
  3. Ιστορία της Ευρώπης
  4. Ελληνική Ιστορία
  5. Αρχαία Ελληνική Ιστορία
  6. κλασική εποχή
  7. Περσικοί πόλεμοι
  8. μάχη των Πλαταιών
μάχη των Πλαταιών
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001