Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

ίδρυση της Κωνσταντινούπολης

  1. Αρχική
  2. Βυζαντινή Aυτοκρατορία
  3. πρώιμη βυζαντινή περίοδος
  4. Δυναστεία του Κωνσταντίνου
  5. ίδρυση της Κωνσταντινούπολης
ίδρυση της Κωνσταντινούπολης
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001