Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

Γ'Οικουμενική Σύνοδος

  1. Αρχική
  2. Βυζαντινή Aυτοκρατορία
  3. πρώιμη βυζαντινή περίοδος
  4. Δυναστεία του Θεοδοσίου
  5. Γ'Οικουμενική Σύνοδος
Γ'Οικουμενική Σύνοδος
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001