Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

Στάση του Νίκα

  1. Αρχική
  2. Βυζαντινή Aυτοκρατορία
  3. πρώιμη βυζαντινή περίοδος
  4. Δυναστεία του Ιουστινιανού
  5. Στάση του Νίκα
Στάση του Νίκα
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001