Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

Σύνοδος της Νίκαιας

  1. Αρχική
  2. Βυζαντινή Aυτοκρατορία
  3. μέση βυζαντινή περίοδος
  4. Δυναστεία των Ισαύρων
  5. Σύνοδος της Νίκαιας
Σύνοδος της Νίκαιας
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001