Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

άλωση της Κωνσταντινούπολης

  1. Αρχική
  2. Παγκόσμια Ιστορία
  3. Ιστορία της Ευρώπης
  4. Ελληνική Ιστορία
  5. Βυζαντινή Αυτοκρατορία
  6. Δυναστεία των Παλαιολόγων
  7. άλωση της Κωνσταντινούπολης
άλωση της Κωνσταντινούπολης
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001