Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

αρχή της δεδηλωμένης εμπιστοσύνης

  1. Αρχική
  2. συγκρότηστη του Ελληνικού Κράτους
  3. βασιλεία Γεωργίου Α'
  4. πρωθυπουργία Τρικούπη
  5. αρχή της δεδηλωμένης εμπιστοσύνης
αρχή της δεδηλωμένης εμπιστοσύνης
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001