Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

καταστροφή της Σμύρνης

  1. Αρχική
  2. Παγκόσμια Ιστορία
  3. Ιστορία της Ευρώπης
  4. Ελληνική Ιστορία
  5. Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία
  6. Μικρασιατική εκστρατεία
  7. Μικρασιατική καταστροφή
  8. καταστροφή της Σμύρνης
καταστροφή της Σμύρνης
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001