Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

κατάληψη της Κλεισούρας

  1. Αρχική
  2. Παγκόσμια Ιστορία
  3. Ιστορία της Ευρώπης
  4. Ελληνική Ιστορία
  5. Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία
  6. Ελληνοϊταλικός πόλεμος
  7. κατάληψη της Κλεισούρας
κατάληψη της Κλεισούρας
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001