Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

μάχη των οχυρών

  1. Αρχική
  2. Παγκόσμια Ιστορία
  3. Ιστορία της Ευρώπης
  4. Ελληνική Ιστορία
  5. Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία
  6. Ελληνογερμανικός πόλεμος
  7. μάχη των οχυρών
μάχη των οχυρών
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001