Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

Συμφωνία της Βάρκιζας

  1. Αρχική
  2. Εμφύλιος πόλεμος
  3. Δεκεμβριανά
  4. Συμφωνία της Βάρκιζας
Συμφωνία της Βάρκιζας
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001