Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

ανακήρυξη προεδρευομένης δημοκρατίας

  1. Αρχική
  2. Παγκόσμια Ιστορία
  3. Ιστορία της Ευρώπης
  4. Ελληνική Ιστορία
  5. Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία
  6. Μεταπολίτευση
  7. ανακήρυξη προεδρευομένης δημοκρατίας
ανακήρυξη προεδρευομένης δημοκρατίας
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001