Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

υπογραφή της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας

  1. Αρχική
  2. Παγκόσμια Ιστορία
  3. Ιστορία της Αμερικής
  4. Αμερικανική επανάσταση
  5. υπογραφή της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας
υπογραφή της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001