Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

ενθαλπία

  1. Αρχική
  2. ενθαλπία
ενθαλπία
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001