Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

άκυκλες ενώσεις

  1. Αρχική
  2. χημικές ενώσεις
  3. οργανικές ενώσεις
  4. άκυκλες ενώσεις
άκυκλες ενώσεις
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001