Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

απλοί δεσμοί

  1. Αρχική
  2. χημικοί δεσμοί
  3. ισχυροί δεσμοί
  4. ομοιοπολικοί δεσμοί
  5. απλοί δεσμοί
απλοί δεσμοί
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001