Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

τριπλοί δεσμοί

  1. Αρχική
  2. χημικοί δεσμοί
  3. ισχυροί δεσμοί
  4. ομοιοπολικοί δεσμοί
  5. τριπλοί δεσμοί
τριπλοί δεσμοί
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001