Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

δεσμοί υδρογόνου

  1. Αρχική
  2. χημικοί δεσμοί
  3. ασθενείς δεσμοί
  4. δεσμοί υδρογόνου
δεσμοί υδρογόνου
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001