Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

φθόριο

  1. Αρχική
  2. χημικά στοιχεία
  3. αμέταλλα
  4. αλογόνα
  5. φθόριο
φθόριο
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001