Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

μη στοιχειομετρικές ενώσεις

  1. Αρχική
  2. χημικές ενώσεις
  3. μη στοιχειομετρικές ενώσεις
μη στοιχειομετρικές ενώσεις
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001