Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

αλογονούχες ενώσεις

  1. Αρχική
  2. χημικές ενώσεις
  3. ανόργανες ενώσεις
  4. αλογονούχες ενώσεις
αλογονούχες ενώσεις
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001