Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

διοξείδιο του άνθρακα

  1. Αρχική
  2. χημικές ενώσεις
  3. ανόργανες ενώσεις
  4. οξείδια
  5. διοξείδιο του άνθρακα
διοξείδιο του άνθρακα
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001