Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

καρβονικά οξέα

  1. Αρχική
  2. χημικές ενώσεις
  3. οργανικές ενώσεις
  4. καρβονικά οξέα
καρβονικά οξέα
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001