Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

κορεσμένοι υδρογονάνθρακες

  1. Αρχική
  2. χημικές ενώσεις
  3. οργανικές ενώσεις
  4. υδρογονάνθρακες
  5. κορεσμένοι υδρογονάνθρακες
κορεσμένοι υδρογονάνθρακες
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001