Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

αρωματικές ενώσεις

  1. Αρχική
  2. χημικές ενώσεις
  3. οργανικές ενώσεις
  4. κυκλικές ενώσεις
  5. αρωματικές ενώσεις
αρωματικές ενώσεις
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001