Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

ομοπολυμερή

  1. Αρχική
  2. χημικές ενώσεις
  3. μοριακές ενώσεις
  4. πολυμερή
  5. ομοπολυμερή
ομοπολυμερή
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001