Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

ισοτακτικά πολυμερή

  1. Αρχική
  2. χημικές ενώσεις
  3. μοριακές ενώσεις
  4. πολυμερή
  5. στερεοκανονικά πολυμερή
  6. ισοτακτικά πολυμερή
ισοτακτικά πολυμερή
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001