Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

συνδιοτακτικά πολυμερή

  1. Αρχική
  2. χημικές ενώσεις
  3. μοριακές ενώσεις
  4. πολυμερή
  5. στερεοκανονικά πολυμερή
  6. συνδιοτακτικά πολυμερή
συνδιοτακτικά πολυμερή
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001