Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

βινυλικά πολυμερή

  1. Αρχική
  2. χημικές ενώσεις
  3. μοριακές ενώσεις
  4. πολυμερή
  5. συνθετικά πολυμερή
  6. συνθετικά οργανικά πολυμερή
  7. βινυλικά πολυμερή
βινυλικά πολυμερή
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001