Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

συντακτική ισομέρεια

  1. Αρχική
  2. χημικά φαινόμενα
  3. ισομέρεια
  4. συντακτική ισομέρεια
συντακτική ισομέρεια
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001