Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

διαστερεοϊσομέρεια

  1. Αρχική
  2. χημικά φαινόμενα
  3. ισομέρεια
  4. στερεοϊσομέρεια
  5. διαστερεοϊσομέρεια
διαστερεοϊσομέρεια
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001