Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

εναντιομέρεια

  1. Αρχική
  2. χημικά φαινόμενα
  3. ισομέρεια
  4. στερεοϊσομέρεια
  5. οπτική ισομέρεια
  6. εναντιομέρεια
εναντιομέρεια
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001