Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

ηλεκτρονιόφιλες αντιδράσεις

  1. Αρχική
  2. χημικές αντιδράσεις
  3. ηλεκτρονιόφιλες αντιδράσεις
ηλεκτρονιόφιλες αντιδράσεις
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001