Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

ετερογενείς καταλυτικές αντιδράσεις

  1. Αρχική
  2. χημικές αντιδράσεις
  3. καταλυτικές αντιδράσεις
  4. ετερογενείς καταλυτικές αντιδράσεις
ετερογενείς καταλυτικές αντιδράσεις
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001