Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

κατιοντικοί πολυμερισμοί

  1. Αρχική
  2. χημικές αντιδράσεις
  3. πολυμερισμοί
  4. αλυσωτοί πολυμερισμοί
  5. ιοντικοί πολυμερισμοί
  6. κατιοντικοί πολυμερισμοί
κατιοντικοί πολυμερισμοί
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001