Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

άτομα με πολλαπλές αναπηρίες

  1. Αρχική
  2. άτομα με ειδικές ανάγκες
  3. άτομα με πολλαπλές αναπηρίες
άτομα με πολλαπλές αναπηρίες
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001