Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

αγροτικός πληθυσμός

  1. Αρχική
  2. πληθυσμός
  3. αγροτικός πληθυσμός
αγροτικός πληθυσμός
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001