Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

ηλεκτρόλυση

  1. Αρχική
  2. χημικά φαινόμενα/διεργασίες
  3. ηλεκτρόλυση
ηλεκτρόλυση
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001